Σάββατο, 19 Μαΐου 2007

Ντόρια Μαρνέρη - Καλοκαίρι ‘83 II

Στο ταξί μου σκίζεται το παντελόνι και η Λίνα μου
δίνει το δικό της.
Εγώ και το παντελόνι μιας άλλης.
Εγώ και η αδυναμία να είμαι μια άλλη.
Και στη συναυλία να έχω τόση συμμετοχή όση και ο
τελευταίος αστυνομικός.
Τόση η ερημιά μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: